K9 通用版 博客版 主题版 地方门户版 企业版 |   企业(ASP) 分类 使用 分享 疑问 模板 建议 帮助 错误 其他
+新建主题 [Ajax]
填写帐号密码即可完成注册
+新建话题 最新回复排序 最新主题排序 精华帖子

PHP SP2版,查看自己发表的留言的回复

1Next >

yiciyuan 发表于:12-05-27 15:18 [添加收藏] 楼主 [回复] #Top#
yiciyuan 人气:76 积分:134 金币:967

我想在前台做个页面,专门让人查看自己的留言,如管理员回复了,也可在该页面查看

                         {king:feedback}
                            <div class="forumtitle"><strong>{king:title/}</strong></div>
                         <div class="forumlist">
        <div class="usercontainer">
                                 <span class="useravatar">#{king:id/} {king:username/}</span><em>{king:DATE formatdate="Y-m-d H:i:s"/}</em>
                                </div>
                                <div class="formesg">
                                 <div class="contentmesg">{king:content/}</div>
                                    <?php if('{king:isreply/}'){
          echo '<div class="reply"><h4>管理员回复:</h4>'.{king:reply/}.'</div>';
            }?>                                 
                                </div>
                            </div>
                            {/king:feedback}

我不知道这里怎么做判断,把自己的留言显示出来。。。。

ilank 发表于:12-05-27 15:21 沙发 [回复] #Top#
ilank 人气:142 积分:113 金币:1692
<?php if('{king:isreply/}'){
          echo '<div class="reply"><h4>管理员回复:</h4>'.{king:reply/}.'</div>';
            }?>
这个代码就是这效果了
yang 发表于:12-05-27 19:31 板凳 [回复] #Top#
yang 人气:3 积分:117 金币:91
kingcms的么些标签的使用还是有点复杂。
pgzx995 发表于:18-03-18 01:15 5楼 [回复] #Top#
pgzx995 人气:0 积分:802 金币:2165
用得到。
183.1.90.* 发表于:18-03-29 21:06 8楼 [回复] #Top#
KingCMS官方网站网友

1Next >

发表回复

帐号 匿名发布 审核后可见 [加载完整在线编辑器]
内容
验证码
KingCMS 内容管理系统

关于我们 联系我们 广告报价 付款方式 站点导航

Copyright © 2004-2015 Focuznet All rights reserved.

广州唯众网络科技有限公司 粤ICP备08008106号