K9 通用版 博客版 主题版 地方门户版 企业版 |   企业(ASP) 分类 使用 分享 疑问 模板 建议 帮助 错误 其他
+新建主题 [Ajax]
填写帐号密码即可完成注册
+新建话题 最新回复排序 最新主题排序 精华帖子

有没有判断当前文章的判断语句类似判断当前栏目

1Next >

ahao303 发表于:16-03-30 10:52 [添加收藏] 楼主 [回复] #Top#
ahao303 人气:152 积分:1877 金币:10882
KC元老
判断当前栏目是

<?php if ('{king:this/}') {echo "class="selected" ";} else {echo "";}?>我打算做判断当前文章的,

if 怎么写
tbadc 发表于:16-04-06 00:09 沙发 [回复] #Top#
tbadc 人气:4 积分:35 金币:103
一样成立,视你前面的条件
tbadc 发表于:16-04-06 00:10 板凳 [回复] #Top#
tbadc 人气:4 积分:35 金币:103
{king:portal.article listid='163'}

<?php if ('{king:this/}') {echo "class="selected" ";} else {echo "";}?>
{/king:portal.article}
ahao303 发表于:16-04-08 08:06 编辑于:04-08 08:10 4楼 [回复] #Top#
ahao303 人气:152 积分:1877 金币:10882
KC元老
产品模型的,测试过了,是不成立的

{king:portal.List listid1='3'}<li><a href="{king:listpath/}" title="{king:listname/}"><span>{king:listname/}</span></a>
<div class="subside none"  id="Nav">
{king:portal.product listid='(king:listid/)'}<a href="{king:path/}"  id='left10'   <?php if ('{king:this/}') {echo "class="selected" ";} else {echo "";}?>>{king:title/} {king:this/}</a>{/king:portal.product}
</div>
</li>{/king:portal.List}
我特地 输出{king:this/}  结果都为0
有没有判断当前文章的判断语句类似判断当前栏目[图1]
tbadc 发表于:16-04-09 22:10 5楼 [回复] #Top#
tbadc 人气:4 积分:35 金币:103
当前产品
{king:portal.product listid='163'}
<?php if ('{king:this/}') {echo "<li class="selected">";} else {echo "<li>";}?>
<a href="{king:path/}">{king:title/}</a></li>
{/king:portal.product}
ahao303 发表于:16-04-10 08:56 6楼 [回复] #Top#
ahao303 人气:152 积分:1877 金币:10882
KC元老
Reply: 5楼
测试过了 的确可以

后面我用土方法

<style type="text/css">
 .active{king:kid/} {
color: #e51b24;
}
</style>


class='active{king:kid/}'

1Next >

发表回复

帐号 匿名发布 审核后可见 [加载完整在线编辑器]
内容
验证码
KingCMS 内容管理系统

关于我们 联系我们 广告报价 付款方式 站点导航

Copyright © 2004-2015 Focuznet All rights reserved.

广州唯众网络科技有限公司 粤ICP备08008106号